Sivilforsvaret treng meir plass

Sivilforsvaret har vakse ut av lagerplassen dei har til rådvelde på Fjellredningsstasjonen i Lom.

Sivilforsvaret: Sivilforsvaret si avdeling i Lom har lager på Fjellredningsstasjonen, men nå tek det til å bli for liten plass.   Foto: Arkiv/Tom Erik Solstad

Nyheiter

Sivilforsvaret si avdeling i Lom har dei siste åra fått meir materiell og utstyr. Det betyr at det er behov for meir plass.