Steinblokker ovafor bustadfelt utgjer inga fare for hus

To steinblokker som ligg ovafor Sveholen bustadfelt er vurdert til å liggje stabilt og ikkje utgjer noko fare for husa nedanfor.

Sveaholen: Geolog kan roe bebuarar i bustadfeltet om at to steinblokker ligg stabilt og ikkje utgjer noko fare for hus. arkiv  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Bebuarar i Sveaholen har vore bekymra for steinblokkene som ligg i skråninga ovafor bustadfeltet, og Vågå kommune har bede om ei vurdering av ingeniørgeolog.