Skål – i dag er det verdas mjølkedag

Tysdag 1. juni er verdas mjølkedag. I Noreg er det i år ein spesielt god grunn til å heve glassa; nordmenn kjøper meir mjølk enn på lenge.

Skål: I dag er det verdas mjølkedag. Dagen vart etablert 1. juni i 2001 av FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.  Foto: Opplysingskontoret for Meieriprodukter

Nyheiter

Etter fleire tiår med fall i forbruket av mjølk og meieriprodukt, stig salet nå historisk mykje.