Rune og Kjell er klare for å arrangere foto- og filmfestival i Vågå

Vågå er arena når Nasjonalparkriket foto- og filmfestival blir arangert til hausten.

Fotofestival: Rune Hermansen frå Linselusa og Kjell Stålevik frå Vågå kameraklubb sit i komiteen som arbeider med foto- og filmfestivalen.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I år er det tredje gongen at foto- og filmfestivalen blir arrangert.