– Pandemien gjer at krigsåra blir meir realistiske og kjem nærare oss alle

Øystein Rudi, direktør for Gudbrandsdalsmusea trekte parallellar mellom koronapandemien og krigsåra da han la ned krans ved bautaen ved Nordberg kyrkje under minnemarkeringa i Skjåk.

Minnemarkering: Øystein Rudi, direktør for Gudbrandsdalsmusea, held tale og la ned krans ved bautaen over Gudmund Bøyeeie og Saras J. Partapouli under minnemarkeringa ved Nordberg kyrkje laurdag. FN-veteranane Kjell Dagsgard og Øystein Tofte stod æresvakt med flagg.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Dette er ein viktig dag å markere, sa sokneprest Kåre Gloslie da han ynskte vel 50 sambygdingar til markeringa av frigjerings- og veterandagen. laurdag.