Mesta i full gang med vårpussen

Vegane må sopast, anten det er med maskin eller for hand.

Soping: Vårpussen er i full gang for Mesta, som har ansvaret for vedlikehaldet av vegnettet. Fredag var fleire av Mesta sine tilsette i sving i Skjåk.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Fredag føremiddag stoppa vi og tok ein liten prat med vegmeister Hans Spakrud og lærling Randi Rugsveen Sveen i Mesta.