Bli med på ryddedugnad i Skjåk og ten pengar

I år som i fjor arrangerer Skjåk kommune ryddedugnad langsmed vassdraga i kommunen i mai.

Rydding: I år som i fjor arrangerer Skjåk kommune ryddedugnad langsmed vassdraga i kommunen.  Foto: Tom Erik Solstad/Illustrasjon

Nyheiter

Skjåk kommune håpar å kunne motivere skuleklasser, lag og foreiningar til å rydde når dei arrangerer ryddedugnad langsmed vassdraga i Skjåk denne månaden.