Ni søkjarar til heimesjukepleia og åtte til miljøterapitenesta

Vågå kommune har fått ni søkjarar til femti prosent fast stilling i heimesjukepleia. Fem kvinner og tre menn har søkt som miljøterapeut og rettleiar i miljøterapitenesta.
Nyheiter

Dei som har søkt stillinga i heimesjukepleia er: