Måtte fjerne turskilt ved skyttarbana – oppmodar folk til ikkje å bruke stigen

Turstigprosjektet «Nugga – Grøna» merka ein stig ved Svarttjønnurde som gjekk i området «bak» blinkane på skyttarbana. Vågå skyttarlag reagerer på at det i det heile teke vart merka turstig der.

Fjerna turskilt: Turstigen som det vart skilta til, går i nedslagsfeltet til skyttarbana i Vågå. Nå er turskiltet fjerna og det blir sterkt oppmoda om ikkje bruke området til turgåing.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Nå er turskiltet fjerna og det blir oppfordra til ikkje å gå tur der.