Lagar natur- og kulturstig ved Krossbu og Gjende

– Eg trur dette vil vera utruleg verdifullt. Og som nasjonalparksenter er jo dette noko av det vi skal drive med, nemleg å informere.

Nøgd: Dagleg leiar på Norsk Fjellsenter, Mai Bakken, er glad for å ha fått midlar frå Sparebankstiftelsen DNB, til å realisere natur- og kulturstigar både ved Krossbu og ved Gjende.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier dagleg leiar for Norsk Fjellsenter i Lom, Mai Bakken. Nyleg vart Stiftinga Norsk Fjellmuseum tildelt 342.000 kroner frå Sparebankstiftelsen DNB, til prosjektet «Natur- og kulturstig i Jotunheimen».