Ber folk om å ta høyrselen sin på alvor

Høyrsellaga i Lom og Skjåk har plass til fleire medlemar.

Lokallag: Alf Tore Sørhage er leiar i høyrsellaget i Lom, og Kåre Moen er sekretær i høyrsellaget i Skjåk. Dei to lokallaga som går inn under organisasjonen Hørselhemmedes Landsforbund, har heile tida hatt eit godt samarbeid, og har plass til fleire medlemar.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Stadig fleire, både eldre og yngre, får nedsett høyrsel. Hørselhemmedes Landsforbund er verdas største organisasjon for høyrselshemma, med 200 lokallag rundt om i landet, deriblant i Skjåk og Lom.