15 søkjarar til konsulentstilling innan helse

Vågå kommune fekk 15 søkjarar til hundre prosent stilling som konsulent – tildeling, helse og meistring.
Nyheiter

Dei som har søkt stillinga er: