Fleire er interessert i å kjøpe dette bygget

Kommunestyret i Skjåk vedtok torsdag å løyve inntil 100.000 kroner per år over ein periode på inntil fem år til leige av kontorplassar i SMIU i Signegarden.

Industrivegen 9: Bygget er til sals, og interessentar har allereie meldt seg. Torsdag løyvde Skjåk kommune pengar for å leige kontorplassar til folk som treng det i ein avgrensa periode.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Pengane, totalt 500.000 kroner, blir teke frå disposisjonsfondet.