93 år gamle Harald frå Garmo svingte seg i dansen

Det er ikkje mange diamantbrudepar som er spreke nok til å svinge seg i dansen. Spesielt ikkje så lenge brudgommen er inne i sitt 93. år. Men det var nettopp det Harald og Inger Kolden gjorde da det vart gjort stas på dei.

Dans: Inger og Harald tok utfordringa og svinga seg i dansen da pensjonistforeininga overraska dei i samband med diamantbryllaupet. 

Nyheiter

Harald Kolden kjem frå Garmo og reknar seg framleis som vårdøl sjølv om han har budd store delar av sitt vaksne liv i Meråker og Trøndelag. Dialekten har han ikkje gjeve slepp på, og den røpar kvar han hadde oppveksten sin. Harald har framleis tette band til heimbygda der store delar av slekta bur. Han set seg kvar sommar bak rattet og køyrer dit for å besøke kjente. Fleire gonger har han spelt fele på landsfestivalen i gamaldansmusikk saman med brørne sine og andre kjente. Det vil nok bli fleire Garmo-turar på den vitale pensjonisten som stiller opp både for dei eldre og det friviljuge.