– Nå er det vanlege folk sin tur!

– Det handlar om å gjera fellesskapet sterkare, byggje fleire arbeidsplassar, styrke velferdsstaten og føre ein rettvis klimapolitikk.

Appell: – Pandemien har ramma skakt og har forsterka forskjellane. Ikkje sidan krigsåra har arbeidsløysa vore større, sa Rune Støstad i sin appell på Lalm.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det var Rune Støstad som heldt 1. mai-appellen på Lalm laurdag.