Sommargågate og sommartorg i Vågåmo: Vil gjere sentrum meir attraktivt

– Ei gågate mellom Vågå handelshus og «Storlien-bygget» vil gjere sentrum meir attraktivt og innbydande for både tilreisande og lokalbefolkninga.

Gågate: Elleve bedrifter stiller seg bak søknaden om stenging av Moavegen til gågate og sommartorg. Her er representantar for nokre av dei. Frå venstre står Mari Weldingh, Mette Ragnhild Valde Damstuen, Jeanette Villa, Ruth Haugen, Lasse Botten, Lillian Bakke, Lene Brimi, Tor Andvord og Svein Blankenborg.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det seier Lene Brimi og Tor Andvord.