Millionar til vedlikehald av DNT-hytter 

Den Norske Turistforening (DNT) får 50 millionar kroner av Sparebankstiftelsen DNB til utbetring av hyttene. Pengegåva kjem hytter som Gjendesheim, Glitterheim og Sota Sæter til gode.  

Milliongåve: DNT får 50 millionar kroner av Sparebankstiftelsen DNB. Tildelinga er øyremerka vedlikehald av hytter på Austlandet. Gjendesheim turisthytte som er eigd av DNT Oslo og omegn, er ei av mange hytter som vil få ei oppgradering.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Dette er den største enkeltståande tildelinga i DNT si historie.