Historielaget ryddar kulturstig til Jutulheimen

Vågå historielag ynskjer å knyte saman kunst- og kultursenteret Ullinsvin og bygdemuseet Jutulheimen med ein kulturstig.

Kulturstig: Vågå historielag er i gang med å rydde skog og kratt til opprusting av gangveg opp til Jutulheimen. Leiar Knut Raastad (til høgre) og styremedlem Jens Hagen er glad for støtta dei har fått frå Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I samband med Munch-ruta vart det rydda stig opp til Jutulheimen frå Ullinsvin.