Slått saman til ein felles domstol

Nord-Gudbrandsdal tingrett er saman med Gjøvik, Sør-Gudbrandsdal og Valdres tingretter slått saman til ein felles domstol; Vestre Innlandet tingrett.

Vågå rettsstad: Nord-Gudbrandsdal tingrett er slått saman i ein felles domstol; Vestre Innlandet tingrett.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Måndag 26. april vart Gjøvik, Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal og Valdres tingretter slått saman til ein felles domstol; Vestre Innlandet tingrett.