Ola og Oskar vil starte opp småjobbtenesta att - det er Sigrid glad for

– Eg saknar tilbodet med småjobbtenesta. Håpar det kjem i gang att.

Småjobb: Oskar Skogen og Ola Runningen frå eldrerådet er ute etter folk som vil vere med i ei småjobbgruppe. Sigrid Bakke ser fram til at ei slik gruppe er i gang att. Ho har sakna småjobbtenesta og har berre lovord å seie frå sist gruppa var i sving.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det sa Sigrid Bakke til Oskar Skogen og Ola Runningen da ho fekk høyre at dei arbeider med å få starta opp att ordninga med småjobbteneste i Vågå.