– Har du passert 50 og bur i Skjåk, er det sannsynleg at du blir buande i Skjåk resten av livet

I Skjåk kommune si årsmelding for 2020 blir det peikt på ulike utviklingstrekk når det gjeld folketalsutviklinga.

Skjåk: Skjåk kommune si årsmelding for 2020 peikar på ulike utviklingstrekk, blant anna den urovekkjande folketalsutviklinga.   Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det er i Skjåk som i dei fleste andre distriktskommunar: Folketalet går ned.