Gangbrua ber preg av slitasje

Gangbrua mellom Lom camping og Andvord tek til å bli sliten.

Mykje brukt: Det er mange som brukar gangbrua mellom Lom camping og Andvord, så mange at brua allereie ber preg av slitasje.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Gangbrua vart offisielt opna i juni 2016.