Kanon leveranse frå Stokk og Stein

Nyleg vart ein spesiell leveranse sendt frå laftebedrifta i Lom.

Klare: Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Bjørn Olav Hjelmen kan levere kanonunderstella. båe   Foto: Stokk og Stein

Nyheiter

Spesielt oppdrag for laftebedrifta Stokk og Stein: – Nå har vi gått inn i våpenindustrien

Dagleg leiar i Stokk og Stein, Jan Christensen skrattar når han fortel om det spesielle oppdraget verksemda i Lom har fått frå Forsvarbygg.


Lavettar og rappertar, understell til gamle kanonar, vart lasta opp og sendt til Akershus festning i Oslo.