Fjellstyret vil ikkje støtte ladestasjon på Juvasshytta

Lom fjellstyre seier nei til å støtte ladestasjon for el-bilar på Juvasshytta frå Statskog sitt grunneigarfond.

Juvasshytta: Turisthytta ynskjer å legge til rette for ein aukande trafikk el-bilar.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Statskog har bede Lom fjellstyre om uttale til søknad frå Juvasshytta om tilskot frå grunneigarfondet til bygging av ladestasjon for el-bilar på turisthytta ved foten av Galdhøpiggen.