Digital urframføring og panelsamtale om «folkemusikken i klimakrisa»

Laurdag kveld har Vegar Vårdal, Mari Midtli og Oddrun Lilja Jonsdottir digital urframføring av nykomponert musikk til historisk tekst med brennaktuelt tema på Riksscenen.

Urframføring: I fjor sommar var trioen Vegar Vårdal, Mari Midtli og Oddrun Lilja Jonsdottir samle til kunstnaropphald på Gjendeheim. Laurdag kveld er det urframføring digital på Riksscenen.   Foto: Thor Hauknes

Nyheiter

«Vor Suplicas» er eit prosjekt i regi av Kultivator, og byggjer på tekster skrive av husmann og treskjærar Østen Kjørren frå Heidal på 1700-talet.