Prioriterer reiseliv og servicebedrifter i kommunal kompensasjonsordning

Bedrifter innan reiseliv og servicenæringane blir prioritert når Vågå kommune skal tildele kommunale kompensasjonsmidlar.

Hjelp: Næringskoordinator Live Brimi skriv i ein informasjon til næringslivet at målet med ordninga er å setje kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smittverntiltak.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Vågå kommune fekk tildelt 773.000 i kommunale kompensasjonsmidlar, eller ventilordninga som den også blir kalla.