Har fått 550 svar på spørjeundersøking

– Det er artig at spørjeundersøkinga har engasjert så mange!

Stor oppslutnad: Svært mange skjåkværar, fastbuande og utflytta, har engasjert seg i spørjeundersøkinga som Marianne Stensgård og Tea Karoline Mork har utarbeidd.   Foto: Vigdis Kroken/Arkiv

Nyheiter

Arbeidet med næringsstrategien og omdømestrategien i Skjåk kommune er godt i gang.