DNT ynskjer å byggje bru over Bessa

DNT ynskjer å byggje bru over Bessa for å gjere det lettare for turgåarar å gå stigen mellom Bessheim og Gjendesheim.

Bessa: Turen frå Gjendesheim til Bessvassosen, ned til Bessheim og attende til Gjendesheim over Gjendehalsen, er ein populær tur. Nå skal turgåarar sleppe å gå brua langs med riksvegen for å krysse Bessa.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Nordplan har på vegner av DNT Oslo og Omegn søkt Vågå kommune om dispensasjon for å byggje bru over Bessa, vest for Bessheim i Sjodalen.