Gudbrandsdalstinget krev at Rv15 blir prioritert i NTP

Gudbrandsdalstinget reagerer på regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan.

Rv15: Gudbrandsdalstinget reagerer på regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan, og krev at riksveg 15 blir prioritert.  Foto: Tom Erik Solstad/Illustrasjon

Nyheiter

I ei uttale som er sendt til medlemane i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og politikarane på Opplandsbenken, forventar Gudbrandsdalstinget at Stortinget vil syne vilje til å satse på Lillehammer og Gudbrandsdalen i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033.