Får dispensasjon for motorferdsel

NVE har søkt om løyve til å bruke helikopter og snøskuter i samband med vitskaplege undersøkingar av brear og fonner i Jotunheimen.

Storbreen: Dei vitskaplege undersøkingane som ligg til grunn for søknaden vart starta opp i 1949, på Storbreen.  Foto: Jostein Aasen/NVE

Nyheiter

Søknaden gjeld Storbreen, Hellstugubreen, Gråsubreen og Juvfonne. Dei tre fyrstnemnde ligg innanfor Jotunheimen nasjonalpark, medan Juvfonne ligg utanfor.