Den bortkomne Anne Russar

Hausten 1823 forsvann ei jente frå Nistugu Russar, tilsynelatande sporlaust.

Ramstadstrond: Nistun Russar er garden heilt til venstre i bildet (på andre sida av elva). Det var oppunder berga lenger til høgre i bildet ein stad at leivningane etter Anne Russar vart funne.  Foto: stakston/nas

Nyheiter

Det skulle gå fire år før leivningane av jenta vart funne, og ein mistenkt kunne framstillast for avhøyrsretten på Stamstad.