– Kan bli ei større utfordring enn vi trur

– Same kvar eg går i skog og mark, så ser eg plastforureining.

Rundballar: – Ein må få til ei betre lagring av rundballane, meiner Kristen Haugen Dagsgard i Skjåk Sp.   Foto: Illustrasjon/Vigdis Kroken

Nyheiter

Kristen Haugen Dagsgard (Sp), varaordførar i Skjåk, vil gjera det han kan for å fjerne plast frå naturen.