49 utrykkingar i 2020

Lom og Skjåk brannvesen hadde i alt 49 utrykkingar i 2020.

Trafikkulykker: Lom og Skjåk brannvesen var ute på i alt 14 trafikkulykker i 2020.   Foto: Frå årsmeldinga

Nyheiter

Det kjem fram i årsmeldinga.