Blir «reservetomt»

Doktergarden i Lom er riven og tomta står flat, men det ligg ikkje føre spesielle planar for tomta.

Historie: Doktergarden er definitivt historie. Nå er bygget heilt borte.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Lom kommune opplyser at tomta ikkje skal seljast, fyrst og fremst fordi ho ligg så strategisk til i høve den kommunale infrastrukturen.