– Det er viktig at innbyggjarane blir realitetsorientert

– Brukarar og pårørande må rekne med å spela ei større rolle i eigen alderdom i åra framover.

Demografiutfordringar: Brukarar og pårørande må rekne med å spela ei større rolle i eigen alderdom i åra framover.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det sa Ingrid Husom da ho heldt ei orientering for dei fire toppkandidatane på stortingsvallista til Sp i Oppland førre veke.