– Det er viktig at Skjåk har tilbod om kontorplass

– Dette skal vera eit tilbod til folk som ynskjer å arbeide frå Skjåk i stuttare eller lengre tid.

SMIU i Signegarden: – Det er viktig å kunne tilby kontor som kan nyttast gratis av folk som vil arbeide frå Skjåk, meiner kommunedirektøren i Skjåk.   Foto: Arkiv/Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Skjåk kommune har lagt til rette for å etablere eit kontorfellesskap som kan nyttast av folk som treng eit kontor å arbeide frå. Dette vart kalla SMIU – ein sosial møteplass for innovasjon og utvikling. Kontorfellesskapet ligg i Industrivegen 9 i Skjåk.