Restaurerer preikestolen i Vågåkyrkja: – Eit spennende arbeid

Den gamle preikestolen i Vågåkyrkja frå 1630 har vore stengt eitt år. Nå er lokale fagfolk i ferd med å utføre ei varsam vøling av preikestolen.

Restaurering: Ulf Ryen og Edvin Espelund frå Stokk & Stein AS og Kari Aasgaard frå Kvåst & Kniv Bygdekunst, starta før påske opp arbeidet med å restaurere den gamle preikestolen frå 1630-talet i Vågåkyrkja. Med hjelp av stropper og jekkar som sikring, har dei lagt ei varsam hand på arbeidet. Dei reknar med å ha kome langt med arbeidet denne veka.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Før påske starta arbeidet med restaurering av preikestolen i Vågåkyrkja.