Innstiller på støtte til museumshall for OKB-bilar

Helge Skjåk har søkt kommunane om tilskot til bygging av museumshallen til OKB-samling i Bismo. Vågå formannskap skal behandle søknaden torsdag 15. april.

Museumshall: Helge Skjåk har lagt ned eit stort arbeid for å ta vare på OKB-historia. I hallen han har sett opp, skal huse alt han har restaurert av bussar og lastebilar.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Ottadalen kommunale billag (OKB) var eit felles billag for kommunane i Ottadalen som vart stifta i 1943.