Beitestrid om Vågårein i Nord-Fron: –Ei vanskeleg sak for oss

– Dette burde ikkje vore noko stor sak. Synd det har vorte slik.

Reinstrid: Rettshavarar i Nord-Fron ynskjer ikkje å inngå beiteavtale med Vågå tamrein AS på bakgrunn av at tidlegare avtaler ikkje er overhalde. Nå har Statsforvaltaren i Trøndelag som har fag- og forvaltningansvar for den ikkje-samiske reindrifta i Sør-Noreg, invitert kommunane Vågå og Nord-Fron for å høyre kva kommunane konkret kan bidra med i beitestriden som er oppstått.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Det seier styreleiar Dag Inge Bakke i Vågå tamrein AS om striden av beiteområde i Nord-Fron kommune.