Får setje opp tilbygg til fiskebu ved Flatningen

Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning i Vågå kommune har gjeve Jostein Kleiven dispensasjon til oppføring av tilbygg til fiskebu ved Flatningen.

Flatningen: Jostein Kleiven har fått dispensasjon til oppføring av eit tilbygg til fiskebu på Buhaugen ved Flatningsosen.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Buhaugen er eit område som er prega av gamle bygningar i eit spesielt naturområde ved Flatningsosen.