1.000 år, 1.000 historier

I år er det 1.000 år sidan kong Olav Haraldsson, i følgje Snorre, møtte Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021, ei hending som markerer skiljet på «gamal» og «ny» tid i landet.

Foredrag: Magnhild Bruheim frå Skjåk skal halde foredrag i høve 1.000-årsfeiringa.   Foto: Gudbrand Moren

Nyheiter

Dette skal feirast i heile år, gjennom konsertar, utstillingar, digital tidsreise, skuleprosjekt, vandringar, foredrag, kyrkjebesøk og mykje anna.