Stor snøskredfare i Nord-Gubrandsdalen måndag

– Svært stor vindtransport inn i leheng kan gje store naturlege utløyste skred. Unngå alt skredterreng, oppmodar varsom.no.

Stor snøskredfare: I morgon, måndag, er det stor snøskredfare i dei delane av Reinheimen og Dovrefjell som ligg i Lesja og Skjåk kommune, melder varsom.no.  Foto: Illustrasjon/varsom.no

Nyheiter

Det er venta stor snøskredfare, faregrad 4, i delar av regionen.

Områda lengst nordvest er mest utsett.

Kraftig vind og mykje nysnø som trekkjer langt inn i fjella frå nordvest gjev svært stor pålagring av fersk fokksnø. Store naturleg utløyste skred er forventa i leheng som samlar mykje snø.

Det er hovudsakleg dei delane av Reinheimen og Dovrefjell som ligg i Lesja og Skjåk kommune det er venta stor skredfare.

Ver merksam på at naturleg utløyste skred også kan forekoma i andre område der mykje snø er flytta av vinden.

Høgt til fjells kan det i enkelte heng finnast svake lag av kantkorn djupt som vil forsterke problemet ytterlegare.