Har spennande byggjeplanar

Nordberg Autosenter har planar om å setja opp ein ny servicehall i løpet av året.

Planlegg ny servicehall: Den nye servicehallen er planlagt ferdigstilt i oktober 2021. Innehavar av Nordberg Autosenter, Per Magne Storkjørren, håpar på å få litt støtte frå næringsfondet i Skjåk kommune.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Nordberg Autosenter driv bensinstasjon for Circle K i Nordberg. Ein del av selskapets omsetning kjem frå sal av dekk, dekkskift og enklare vedlikehald som til dømes olje- og batteriskift.