Gudbrandsdalstinget svært bekymra over politiberedskapen

– Nærpolitireforma har gjeve færre ressursar til politiet i Gudbrandsdalen.

Bekymringsfullt: – Det er spesielt bekymringsfullt å høyre at tilsette i politiet meiner dei har mista verdifull tid til å drive førebyggjande arbeid, heiter det i uttalen frå Gudbrandsdalstinget.   Foto: Illustrasjon/Arkiv

Nyheiter

Det skriv Gudbrandsdalstinget i ein uttale om politiberedskapen i vårt distrikt.