Skjåk Synssenter AS får stadig fleire pasientar

Nå har verksemda planar om å investere i utstyr som kan oppdage ulike sjukdomar.

Går godt: Skjåk Synssenter AS i Skjåk kjøpesenter var ei vellykka etablering. Verksemda har to tilsette og ein stadig aukande oppdragsmengde. Nå har dagleg leiar Håvard Hole planar om å investere i nytt utstyr.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Skjåk Synssenter AS driv optikarverksemd og sal av briller, linser og tilhøyrande produkt i Skjåk kjøpesenter. Verksemda har to tilsette og har ein stadig aukande oppdragsmengde med pasientar frå heile Ottadalen.