Bilførar stakk etter biluhell

Biluhellet skjedde i Bismo seint torsdag kveld.
Nyheiter

Da hadde ein einsleg bil hamna i autovernet. Føraren stakk frå staden.

Vedkomande vart attfunnen i Vest politidistrikt, Sogn.

Føraren vart pågripen og framstilt for bevissikring.

Det er mistanke om køyring i rusa tilstand.