– Gode resultat jamt over, til dels blant dei beste i landet

Femte klasse ved Loar skule i Lom fekk det beste rekneresultatet av alle kommunane i Noreg.

Loar skule: Femte klasse ved Loar skule har det beste rekneresultatet i heile landet.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Opplæringslova pålegg kommunane å utarbeide ein årleg rapport om tilstand og kvalitet i grunnopplæringa. Rapporten skal som eit minimum innehalde læringsresultat, fråfall og læringmiljø.