Norsk fjellsenter skal flytte til Vågå

– Nå er den endelege avgjerda teken. Vi har planlagt dette i snart eit år og er trygge på at det å flytte til Klones i Vågå er det rette for Norsk fjellsenter.

Sparar mykje bilkøyring og dermed miljøet: – Mange av dei som arbeider på fjellsenteret bur i Vågå. At arbeidsplassen blir flytta nærare dei tilsette er ein av fleire grunnar til flyttinga, seier Mai Bakken, dagleg leiar ved Norsk fjellsenter.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Det seier Mai Bakken, dagleg leiar ved Norsk fjellsenter.