Får leggje og merke turstig innanfor landskapsvernområde

Turstiglaget Lom nasjonalparklandsby får leggje og merke ny turstig mellom Stavåsen og eksisterande turstig til Geitupphøe innanfor Ottadalen landskapsvernområde.

Turstig: Frå Tronodden er turen opp til Geitupphøe og langs Skim/Ottaelva til Staurustberget merka.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Turstiglaget Lom nasjonalparklandsby har søkt nasjonalparkstyret for Reinheimen om ny tilrettelegging mellom Geitupphøe fram til Stavåsen og vidare ned til garden Staurust ved Ottaelva.