Spiterstulen er stengt i påska, men nå ser vertinna framover

Valet om å stengje Spiterstulen i påska kjendest både enkelt og vanskeleg på ein gong, men nå ser den nye vertinna på Spiterstulen framover.

Spiterstulen: Ingvild Iversen håpar både bygdafolk og tilreisande vil nytte påska med utgangspunkt frå Spiterstulen, trass i at turiststaden er stengt.   Foto: Steinar Sulheim

Nyheiter

Ingvild Iversen slår fast at det er mykje å gle seg til. Ho fortel at bestillingane i forkant av påska, til palmehelga spesielt, var svært bra.